Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans Öğrencileri İçin Düzenlenecek Ek Sınavlar hk.Tüm Duyurular
14
ARA

 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 75850160-101.02.05/3591 sayılı yazısı ile Yüksekokulumuzda 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımı durdurulmuştur.

 

06.12.2018/07-02 gün, sayı ve sıra sayılı Üniversite Senatosu kararına istinaden YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Geçici Madde 1'de, "2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır" hükmü uyarınca Yüksekokulumuzda kayıtlı  öğrencilerimizin tamamı 8 yarıyıl olan azami öğrenim sürelerini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle tamamlamıştır.

 

Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında duyuru metni altında verilen takvimde belirtilen tarihlerde FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

Ek sınav haklarını kullanacak Yüksekokulumuz öğrencilerinin isim ve durumlarını belirten liste ile sınav kılavuzu yine duyuru metni altında verilmiştir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.

 

EKLER

 

1. Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans Öğrencileri İçin Sınav Takvimi

 

2. Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans Öğrencileri İçin Sınav Kılavuzu

 

3. Ek sınav haklarını kullanacak Yüksekokulumuz öğrencileri