Azami Öğrenim süreleri sonunda devam koşulunu yerine getirmeyen tek dersi kalan öğr. hk. MYO Yön.Kurul KararıTüm Duyurular
30
MART

Azami öğrenim süreleri sonunda devam koşulunu yerine getirmeyen tek dersi kalan 

13137003 numaralı öğrenci ile ilgili  verilen Yön. Kurul kararı ek'te bilgilerine sunulmuştur. 

/images/files/Devamsız F0 bir dersi kalan Ogr hk.pdf