DC notu olduğu halde bütünleme sınavına girmek istemeyen öğrenciler,Tüm Duyurular
24
MAY

DİKKAT: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılan yarıyıl sınavı sonunda mezuniyete hak kazanan  ve DC notu olduğu halde bütünleme sınavına girmek istemeyen öğrenciler, USİS otomasyon sistemi üzerinden Bütünleme İşlemleri / Öğrenci Bütünleme Sınav Onayı” modülü aracılığı ile Bütünleme Sınavına girmeyecekleri dersler için “HAYIR” seçeneğini işaretleyerek “KAYDET” işlemi yapacaklardır.

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2017-2018-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-B%C3%BCt%C3%BCnleme-S%C4%B1navlar%C4%B1-hk./251