Ek Süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan Kayıtları silinen Öğrenciler hk. MYO Yön. Kurul KararıTüm Duyurular
19
MART

04.03.2021/02- 01 gün, sayı ve sıra sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında "YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği'nin 17/c maddesine dayanılarak hazırlanan ve 16.02.2021 günlü, 2021/02-05 sayılı ve "YTÜ Azami Öğrenim Süresi Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri için Uygulama Usul ve Esasları "nın  " Ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin ilişiği kesilir10/2 Maddesi hakkında alınan Meslek Yüksekokul Yönetim Kurul kararı ek'te ilan edilmiştir. 

 

 

/images/files/1 den fazla dersi kalan Kaydı Silinen Ogr hk.pdf