Ek süreler sonunda 1 dersi kalan Öğrenciler hk. MYO Yönetim Kurul KararıTüm Duyurular
30
MART

Yüksekokul Müdürlüğü’nün önerisi ile azami öğrenim süresini dolduran ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı başlangıcından itibaren 4 yarıyıl ek süre verilen ve bu sürenin sonunda 1(bir) dersi kalan öğrencilere ait MYO Yönetim Kurul Kararı ek'te öğrencilerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

 

/images/files/04 03 2021 2 MYO Tek dersi kalan Ogr hk.pdf