Zorunlu stajını yapmayan öğrenciler hk. MYO Yön. Kurul KararıTüm Duyurular
30
MART

Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrencilere 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılı başlangıcından itibaren 4 yarıyıllık ek süre verilmesi, bu süre içinde staj yükümlüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin ilişiğinin kesilmesine dair karar ek'te öğrencilerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

 

/images/files/04 03 2021 2 MYO Stajı Kalan Ogr.pdf