Kalite Hedefleri

 

Kalite Hedefleri

Faaliyet

Sorumlular

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklamalar ve Notlar

1.Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

1-Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarını teşvik etmek.

 

2-Öğretim elemanlarının konularında gelişmeleri takip etmelerini sağlamak üzere

her 6 (altı) yılda bir yurtiçi/yurtdışında kısa (3 ay) ya da uzun süreli (1 yıl) görevlendirilmelerine

fırsat tanımak.

 

3-İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarını Yüksekokula kazandırmak.

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

 

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

 

 

 

 

 

 

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

01.01.2013

 

 

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2013

31.12.2013

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013

1’i Ulusal, 16 Uluslar arası olmak üzere 9 öğretim elemanı yurtdışı, 8 öğretim elemanı yurtiçi bilimsel toplantılarda görevlendirilmiştir.

 

20.08.2012-19.08.2013 tarihleri arasında 1 öğretim üyesi ABD’de 1 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

1 Uzman, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Yardımcı Doçent ataması yapıldı.

2. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmek amacıyla  öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

1-Ön lisans programlarını ve ders içeriklerini çağdaş bilimsel gelişmeler çerçevesinde modernize etmek ve geliştirmek.

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

-

-

Tüm Programların eğitim planları Bologna çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenmiş olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

3. Eğitim yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak

1-Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında istihdam edilmiş, alanında uzman kişilere ders/seminer verdirmek.

 

2-Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ihtiyaç analizi yaparak ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda Önlisans programları geliştirmek ve mevcut

programları analiz sonuçlarına göre yeniden düzenlemek.

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları, Program Yürütücüleri

 

 

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları, Program Yürütücüleri

 

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

01.01.2013

31.12.2013

 

 

 

 

 

31.12.2013

3 tane seminer verilmiştir.

 

 

 

 

 

Tüm Programların eğitim planları Bologna çalışmaları kapsamında yeniden geliştirilmiştir.

4.Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

1-Öğrenci kullanımı için yeni PC laboratuvarları kurmak.

 

2-Gerekli programları lisanslarıyla birlikte bulundurmak ve öğrencilerin ve öğretim

elemanlarının bu programlardan maksimum şekilde faydalanabilmeleri için kendi

bilgisayarlarında kullanabilmelerini sağlamak.

 

3-Laboratuvarların sürekli bakım ve modernizasyonu için uygulanabilir bir plan hazırlamak.

 

 

4-Eğitim  laboratuvarlarının sayısını ve alanını genişletmek.

 

 

5-MYO’nun ve bölümlerinin  web sayfalarının tasarımını ihtiyaçlar doğrultusunda  tamamlamak.

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları

 

 

 

 

 

 

 

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları, Bilgisayar Programcılığı Program Yürütücülüğü

 

MYO Müdürü, Bölüm Başkanları, Program Yürütücüleri

 

 

Yrd.Doç.Dr. Ersoy ÖZ

Öğr.Gör.Dr.Elif KARA ÖZTÜRK

Öğr.Gör.burak SATAR

01.01.2013

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

01.01. 2013

31.12.2013

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

1 adet PC Laboratuarının alanı genişletilerek Bilgisayar sayısı 20 den 35’e çıkartıldı.

BİDB’nda mevcut Lisanslı Yazılımlar alınarak kullanıma sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli modernizasyonu yapmak için Laboratuarlar çalışma alanlarına göre ayrılmış ve her laboratuar için bir koordinatör belirlenmiştir.

Mevcut eğitim laboratuarlarının olanaklarını iyileştirmek amacı ile araç, gereç ve teçhizat alımları yapılmıştır.

 

Web sayfası tamamlanarak yayına alınmıştır.